Call 023 7526 8539 or Make Online ReservationMAKE RESERVATION NOW

Casa dei Bambini общността подкрепи създаването на Монтесори професионална общност на учители, която да реализира заедно образователни проекти, свързани с Монтесори метода.

През 2017 година бе създаден Casa dei Bambini обучителен център за иновативни и Монтесори учители, който се специализира в обучението на преподаватели. Центърът работи в тясно сътрудничество с ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”, Montessori Centre International – UK, Института за прогресивно образование, Министерство на образованието, общински детски градини, общински училища и други организации.

Повече информация, свързани с инициативите и обученията за учители, бихте могли да намерите на:
www.facebook.com/montessoriforteachers
www.montessoriforteachers.net
www.zamontessori.bg