Call 023 7526 8539 or Make Online ReservationMAKE RESERVATION NOW

Общност за иновативно и Монтесори образование

Общност за иновативно и Монтесори образование е инициатива на родители и учители от Монтесори детски градина “Къща на децата” (Casa dei Bambini), които вярват и работят за промяна на образователната среда и система, както и осигуряването на защитена и иновативна среда за децата.

Мисията ни е да подкрепим активните родители и учители, които работят в посока промяна на образователната система и отварянето й към нови и алтернативни форми на обучение за децата.

Инициативата има за цел също да подкрепи активните родителски и учителски общности в детските градини и училища да осъзнаят ролята си, както и да участват пълноценно в училищния живот (през различни форми като училищно настоятелство) при въвеждане на иновативни практики в  класните стаи на децата си. Общност за иновативно и Монтесори образование се позиционира като връзка между училището/ детската градина и семейството.